Invloed van golflengtes op de groei bij sla

Proefopstelling Landbouwschool Merchtem

Binnen de agro-industrie is de ontwikkeling van LED kweekverlichting één van de belangrijkste doorbraken van de laaste jaren. Omwille van de hoge energieprijzen wordt de belichting van kassen met traditionele hoge druk natrium lampen minder en minder rendabel. Verder kan men doormiddel van specifieke golflengten, processen binnen de plant sturen zodat de productie efficiëntie verhoogt. Er lopen hieromtrent honderden onderzoeksprojecten over gans de wereld. Bij de landbouwschool Merchtem is dit uiteraard niet anders.


Guy Smets (Groeilampenshop.be):

Als eigenaar van Groeilampenshop.be steun ik graag onderzoeksprojecten omtrent LED kweekverlichting. Zelf onderzocht ik tijdens mijn studies Biotechnologie ‘de invloed van verschillende golflengten op de groeiontwikkeling van calli bij de suikerbiet’. Dit vond ik uitermate fascinerend waardoor ik na enkele jaren berusting en verdere specialisering Groeilampenshop heb opgestart.

Voor de landbouwschooledgrowers-bel Merchtem hebben we 4 LED kweeklampen speciaal op maat ontwikkeld. Hierdoor kan er relevante info verzameld worden omtrent de groei van planten in relatie tot de gebruikte golflengten. De karakteristieken van de lampen vindt u onder het hoofdstuk kweekopstelling.


De kweekopstellingKweekkast Tuinbouwschool merchtem Groeilampenshop.be

Pauline C. is alvast de gelukkige die dit project tot een goed einde mag brengen. Samen met haar begeleider heeft ze een kweekkast ontwikkeld die verdeeld is in 4 gelijke delen. Belangrijk hierbij is dat het licht van de verschillende componenten niet kan doordringen naar een ander deel. Let eveneens op de witte binnenbekleding van elk compartiment. Dit is namelijk de meest efficiënte bekleding naar de reflectie van het licht toe.

Een huis-tuin- en keukensla werd gedurende 2 weken opgekweekt onder dezelfde condities. Hierna zijn de slaplanten in hun specifieke omgeving geplaats.

Led Belichting

zon op de middag spectrum

Het spectrum dat de zon uitstraalt bestaat uit het volledige spectrum dat voor ons waarneembaar is als gelig-wit licht. De golflengten van blauw, groen, geel en rood  hebben een zeer groot aandeel in het zonlichtspectrum.

Maar de belangrijkste pigmenten bij planten die zorgen voor de energiehuishouding binnen de plant (fotosynthese) gebruiken niet het volledige spectrum van de zon. Hun energie absorptiehoogtepunten liggen voornamenlijk in het blauwe en rode gedeelte van het spectrum.

absoptiespectrum belangrijkste pigmenten bij plantenNaast de fotosynthese hebben deze pigmenten of fotoreceptoren een groot aandeel in de fotomofogenese van de plant. De fotomorfogenese is het vermogen om de hoeveelheid, kwaliteit en richting van het licht te voelen en te evalueren en daarmee de processen binnen de plant bij te sturen. Zo zijn de kleur, vorm en bloei bij planten genetisch vastgelegd, maar worden deze mede gestuurd door het licht.

Een mooi voorbeeld van fotomofogenese is bijvoorbeeld fototropisme. Ofwel het vermogen door de plant om te bepalen uit welke richting het licht komt. En de mogelijkheid zich daarbij te richten naar de lichtbron.  Het pigment fototropine heeft zijn absorptiemaximum in het blauwe gebied. Het zal daarbij de aanwezigheid van groeihormonen (auxines) stimuleren in die delen van de plant die het verst van de zon verwijderd staan. Zo zal de plant waar nodig strekken om in de richting van de zon te draaien.

De belangrijkste fotosynthetische en fotomorfogenetische processen die zich in de plant voordoen worden dus gestuurd door licht in het blauwe en rode gebied. Daarom is er voor gekozen om zeer specifiek de verschillen tussen deze gebieden in het spectrum te onderzoeken.